مكتوبات يك رهبر خودساخته ...
آلت شمارنده ذوب شدگان در ولايت

صندوق‌پستي رهبري

سربازان گمنام امام چهاردهم

نوجوان
آيت الله استمناء
حسن آقا
شمر
بامداد
فضول
تمشك
هوشنگ و يادداشت‌هاش
شيطان
مرتد
از بالاي ديوار
دستگاه دادا
آیات شیطانی
عیالات متحده
آنتی لاریجانی
This page is powered by Blogger.

Friday, October 20, 2006
اولا" : هشتم ولی خشته م !!!
دوما" : دستمان فعلا" بدامان ملیجک گیر است و وقت نمیکنیم بیت رهبری را بروز کنیم !
محمود ملیجک را مامور کرده ایم از زیر سنگ هم شده دو تا بمب اتم دست و پا کند تا با مصرف صلح جویانه ی آنها امنیت و صلح را برقرار کنیم .

دوباره بر میگردیم ...

مرقومه حضرت آيت الله العظما خامنه‌اي Friday, October 20, 2006
Sunday, November 13, 2005
دشمن بداند که ما هنوز سنگر را خالی نکرده ایم و هنوز هستیم !
چند وقتی ست که مشغول پس و پیش کردن مهره های ولایت هستیم و دستمان به وبلاگ نویسی نمیرود ...
قحط المهره بود ... از دست تنگی ملیجک تیر خلاص زن را کردیم رییس جمهور که کارمان راه بیافتاد ولی اینجور که روشن شده شیخ الماکرین تمساح یزدی قاپ ملیجک ما را دزدیده است و قصد دارد ما را از تخت ولایت بزیر بکشد و خودش بر خر مراد ولایی سوار شود !!!
بهمین خاطر موقتا" با اکبر کنار آمده ایم و دنبال چاره میگردیم ... حالا شما هم بالاغیرتا" اگر راه چاره ای به ذهنتان میرسد
ما را هم در جریان بگذارید . مطمئنا" از مواهب و مواجب بیت رهبری بی نصیب نخواهید ماند !
اجرکم عندالمن و اکبر

مرقومه حضرت آيت الله العظما خامنه‌اي Sunday, November 13, 2005
Saturday, March 12, 2005
حالا ما را بگویید ، یک چیزی !!!
رهبر یک خراب شده ایم و شب و روزمان بکار چرخاندن مملکت است و وقت نوشتن در بیت رهبری را پیدا نمیکنیم .
اما شما چرا آقای
شمر ؟!
چند وقتی است که نمینویسی و یا دیر مینویسی و تازه آنوقت هم که مینویسی نه قلمت همان قلم قدیمیست و نه زبانت !!!
مرقومه حضرت آيت الله العظما خامنه‌اي Saturday, March 12, 2005
Sunday, February 20, 2005
در اندرونی منزل مزاحی - جوک به لفظ بچه رپ ها - کردند بمناسب عاشورا که مشعوف شدیم و حسابی خندیدیم !!!
میگویند لر سیبیل کلفتی برای اولین بار به شهر آمد . روز عاشورا بود و در مسجدی غذا میدادند ! لر داستان ما داخل و شد و بر سفره نشست و شکمی سیر از چلو خورشت خورد !
وقتی سیر شد آروقی زد و از نفر بغل دستی پرسید : اگوم ای غذای سی چه دادن ؟! یارو حواب داد : برای اینکه در چنین روزی شمر امام حسین رو کشت !
لر ساده دل در حالی که سبیلش رو با پشت دست پاک میکرد گفت : هی دستس درد نکنه !!!

مرقومه حضرت آيت الله العظما خامنه‌اي Sunday, February 20, 2005
Wednesday, December 15, 2004
احمدی نژاد از شهرداری ام القرا شرفیاب شده بود امروز و برای مسئله ی کارتن خوابهای پایتخت از ما راه حل میخواست !
اتفاقا اکبر و محمود و چند تا از فامیلهایشان هم رسیدند و بحث و مشورتی شد .

چند راه برای ریشه کن کردن کارتن خوابی مطرح شد از جمله اینکه ستادی تشکیل شود که نیمه های شب جماعت کارتن خواب را همراه کارتن هایشان جمع کرده و به کوره های پاکدشت برده و به آتش بکشند .
اکبر البته با این طرح مخالفت میکردو و دلیلش هم این بود که یکی از فامیلهای عفت مادر بچه ها توی کار خرید و فروش ضایعات است و به جای آتش زدن کارتن ها بهتر است آنها را به این فامیلشان بدهند تا یه لقمه نون هم گیر این بنده خدا بیاید !
از محمود خواستیم که جوانب شرعی کار را چگونه میبیند ... ایشان هم با درایت گفتند که با توجه با اینکه کارتن از جامدات است و دارای اختیار نیست و به جبر و عنف آلت الفعل واقع شده و بر آن خوابیده اند شرعا" از مجازات سوزانیده شدن معاف است و میتواند به فامیل عفت خانم اینا داده شود تا از آن سودی حاصل گردد که با دادن خمس آن به مقام ولایت حلال خواهد شد !
همه راضی بودند از کلیات طرح و گفتیم احمدی نژاد برود و الباقی کارها را صورت دهد و ستاد را تشکیل دهد ...


مرقومه حضرت آيت الله العظما خامنه‌اي Wednesday, December 15, 2004
Friday, October 29, 2004
والد بمانعلی گرامی

دل پر خون این رهبر فرضانه به پیروان ولایت خوش است . دوست داریم بیشتر کرکره ی بیت رهبری را باز کنیم و بشینیم برای مومنین افاضات کنیم ولیکن افسوس که مشغله بسیار است و دست کم !
باور کنید چرخاندن و اداره کردن این مملکت اسلام زده کار کمی نیست ... گیرم هم که برادران و مسؤلان خودشان همه ی کارها را انجام میدهند !!!
بالاخره همانطوری که ذکر کردید هر کلنی زنبور یک شاه و یا به روایتی ملکه ای دارد.
این مملکت هم بالاخره یه چیزی میخواهد که بر تخت حکومت بنشیند ... نشستن بر تخت خودش موهبتی است و سعادتی ... زحمت تخم و عسل هم به گردن مدیران و مسؤلان حکومتی ، که ما نه تخمی در بساط داریم و نه عسلی به اندرون !!!مرقومه حضرت آيت الله العظما خامنه‌اي Friday, October 29, 2004
Monday, October 25, 2004
دشمن گمان نکند که ما جا زده ایم و مبدان را رها کرده ایم !
عجالتا" دستمان حسابی بند است ... از یک طرف پایه های تخت ولایت را چسبیده ایم که اکبر از دستمان در نبردش و از طرفی بیصبرانه نظارت میکنیم که برادران روسی مان هر چه سریعتر بمب اتمی اسلامی- قنبل الاسلام در لفظ عرب _ را برای مصارف صلحجویانه و بشر دوستانه تولید کنند و بدهند دست ما !
از اینسو هم امیدمان به همت برادران چینی و کره ای کمونیست است که موشکهای دوربرد برایمان بسازند تا بتوانیم اسلام را به اقصی نقاط دنیا صادر کنیم ...
وافور را هم که سربازان گمناممان برایمان چاق میکنند و ما فقط پک میزنیم ...
این چند وقتی که نبودیم این چاپارخانه ی بیت رهبری انگار از غیبت ما سوءاستفاده کرده و بخش مهمی از پیامهای امت ما را پاک کرده ... خدایش لعنت کناد تا بعد ...
مرقومه حضرت آيت الله العظما خامنه‌اي Monday, October 25, 2004
Saturday, June 12, 2004
آخ آدم کونش میسوزه که خزعلی و مشکینی اینجوری خالی میبندن !!!
چقدر بگم بابا ، تا ولی فقیه در راس همه ی امور هست شماها نباید گه خوری کنید !!!


مرقومه حضرت آيت الله العظما خامنه‌اي Saturday, June 12, 2004
این ایمیل را یکی از مذابان در ولایت جهل برای ما فرستاده :


نویسنده وبلاگ مکتوبات یک رهبر خود ساخته

وقتی که خدا در اختیارت قرارداده غنیمت شمر و وقتت را تلف نکن

تو فی الحال مصداق آیه ای از قرآن هستی که می فرماید

"و قالوا لوکنا نسمع او نعقل لو کنا فی اصحاب السعیر"

یعنی

و آنگاه اهل دوزخ با ندامت گویند اگر ما در دنیا سخن انبیا می شنیدیم یا به دستور عقل رفتار می کردیم امروز از دوزخیان نبودیم.

خدا تورا از عمق حمق در آورد.

بنیامین


جناب سرکار استوار جان برکف بنیامین !
دستور شما را خواندیم . نگران وقت و آخرت ما نباشید !
ما وقتمان را به بهترین شکل ممکن سپری میکنیم و آنرا بدهکار خدای موهوم شما نیستیم . ضمنا" دلواپس آخرت و مجازات ما نباشید . ما نه از مال مردم دزدیده ایم و نه زندانیان را بر دار کشیده ایم و نه جوانی را از خوابگاه پایین انداخته ایم و نه دگر اندیشی را سلاخی کرده ایم و نه پورسانتی گرفته ایم و نه خایه های ولایت کسی را مالیده ایم و نه ...
خومانیم و یکدست قبا و لقمه ای نان و جرعه ای شراب که مزد کارکردنمان است و اجرت دستهای زخمی مان .

خدا و بهشت و جهنم و هر مهمل دیگر ارزانی تو و آنان که این دنیا را به گند مذهب آلوده اند و روزانه به خواری و زاری سر بر خاک تخیلی ناوجود میسایند و حوری و غلمان و شراب الهی گدایی میکنند !

نویسنده ی وبلاگ
مرقومه حضرت آيت الله العظما خامنه‌اي Saturday, June 12, 2004
Monday, May 10, 2004
جمعی برادران از دیدن این تصویر مکروهه نظر ما را پرسیده اند که علیرغم اینکه مشتی دشمن از خدا و ولی اش بیخبر برای نظر ما تره هم خرد نمیکنند ، دوباره فتوایی صادر میکنیم !

استعمال هرگونه مرکوب دو چرخ که دارای حفاظ و حایلی مناسب شرع نباشد بر جماعت نسوان حرام میباشد !
راندن وسیله نقلیه ی دوچرخ دارای پوشش اسلامی بصورتی که تنها قرص صورت و انگشتان دست دیده شود بلااشکال است . بهتر آن است که از دستکش استفاده شود !
احوط آن است که بهنگام رانندگی شخص مذکر محرمی بدنبال وسیله ی دوچرخ دویده تا از صحت و سلامت پوشش و ساتر اسلامی اطمینان حاصل شود .

والسلام فتوی تمام !

( توجه شود که این فتوی با درایت کامل و با الگو از سیره ی پیامبر که زنهاشو تو کجاوه میگذاشت و پرده ی کجاوه رو هم میکشید ! صادر گردیده و مو لای درزش هم نمیره ! یا همین جور که گفتم سوار میشید یا دستور میدم همه ی دوچرخه ها حتی همون دوچرخه ی
جواد رو هم مصادره کنن و داغ دوچرخه رو روی دل ملت شهید پرور میگذارم !!!


مرقومه حضرت آيت الله العظما خامنه‌اي Monday, May 10, 2004
Friday, April 16, 2004
دشمن باید بداند که دلیل بروز نشدن بیت رهبری وخامت اوضاع نیست ... بحمدالله برادران هنوز دور و بر ما را خالی نکرده اند !
این چند وقت حسابی دستمان به عراق بند است ... خداوند سربازان گمنام را عمر دهد ! دو به دو می آیند وافور و انبر را میگیرند تا ما با فراغت خاطر پک بزنیم و به درد مردم محروم عراق برسیم !
دیروز سر کیف بودیم و شوخ طبعیمان گل کرده بود ... پدر عروسمان _ حداد ناعادل !_ را فرمان دادیم تا ازین پس به جای واژه ی مهجور و مندرس و کریه وافور بگوید : آر پی جی !!!
...
بعد از ظهر جلسه بود با اکبر و کروبی و محمود و الباقی بچه ها ... نشستیم و تا بعد از نیمه شب آرپی جی زدیم ...


مرقومه حضرت آيت الله العظما خامنه‌اي Friday, April 16, 2004
Tuesday, March 16, 2004
بهترین آتشها در نزد ما آن است که در منقل باشد.

از فرمایشات امام چهاردهم بمناسبت چهارشنبه سوری لعنتی


مرقومه حضرت آيت الله العظما خامنه‌اي Tuesday, March 16, 2004
Wednesday, March 03, 2004
شمر جان
خودت میدانی که چقدر وامدار و دوستدارت هستیم که اگر نبودی و گردن حسین را نمیزدی میرفت و چند سال مثل برادرش لابلای حرمسرایش میپلکید و دست آخر هم یکجوری سمی ، داروی نظافتی ، به خوردش میدادند و قال قضیه اش را میکندند .
خودمانیم ... گاهی بفکر میافتیم که اگر حسین طمع حکومت را نمیکرد و از حرمسرایش بیرون نمی امد و خود و خانواده اش را به گا نمیداد ما جماعت عمامه بسر با کدام دست اویز میتوانستیم اشک این ملت مسلمان را دربیاوریم و بر دوشششان سوار شویم و جیبشان را خالی کنیم ؟!
فراموشمان نمیشود که برکت این دکان تنها از سایه ی شمشیر برنده ی شما مایه گرفته است ... فقط بیا و از ما یکی نخواه که تولدت را تبریک بگوییم که تولد شمر را تبریک گفتن مشتمان را باز میکند و زرق و روزیمان را میبندد ...همین چهارتا و نصفی مومن دور و برمان هم خواهند پرید ...

قربان تو
خامنه ایمرقومه حضرت آيت الله العظما خامنه‌اي Wednesday, March 03, 2004
Friday, February 20, 2004
خودمان که رای دادیم هیچ ، مجتبی و باقی اهل منزل را هم صدا کردیم بیایند رای بدهند . دخترمان بدقلقی کرد و بهانه آورد که باید به حمام برود ... به حاج خانم تحکم کردیم بزند توی دهانش و شناسنامه اش را بیاورد تا خودمان بجایش رای دهیم !!!
الحمدالله ملت برای انتخابات سرودست میشکنند و صندوقها لبریز از رای شده است ... برای مثال از همین بیت خودمان تعداد صد و هشتاد و پنج رای در صندوق ریخته شد !!! اینها از معجزات اسلام است که بعضی دشمنان کوردل نمیخواهند ببینند و باور کنند ... این حکمت خداست که میتواند از ده پانزده شناسنامه که تازه پنج تای آنها مربوط به مرحومین خانواده است * اینهمه رای صادر کند !!!
هنگام رای دادن چشمکی هم به ناظر دایره ی انتخابات آبرومند اسلامی زدیم که توی هوا گرفت و تعظیمی کرد ... خدا برایش خوب بخواهد ... به مسئول تدارکات و انباردار انتخابات رساند که موقع اهدای حق الزحمه و اجرت شرکت در رای ریزی ! مایه را حسابی چرب بگیرد !!!
بعون الله تا رای ریزی و رفراندم اسلامی آینده از نظر مایحتاج و خورد و خوراک مشکلی نداریم و پستوی بیت رهبری از برنج و روغن پر است . عیال از دیدن پارچه های چادری ته دلش غنج رفت و چشمکی هم بما حواله داد ، بروی خودمان نیاوردیم !
بیاد جوانیمان افتادیم که برای یک وعده آبگوشت بدون گوشت و تکه ای نان بیات از صبح زود تا بوق سگ روی منبر زمین و زمان را بهم میبافتیم !!!
بر محمدرضا شاه و پدرش لعنت فرستادیم و منقل باشی را صدا کردیم ...

* فرمودیم شناسنامه های مرحومین خانواده را باطل نکنند تا حضورشان را در بین خودمان همواره حس کنیم . البته عیال هرسال کوپنهای مایحتاج آنها را میگیرد !مرقومه حضرت آيت الله العظما خامنه‌اي Friday, February 20, 2004
Sunday, February 15, 2004
بسمه تعالی

بدینوسیله از امت شهیدپرور شهر تهران ! که علیرغم دوری راه و نامناسب بودن جاده های بین شهری دعوت ما را لبیک گفته و روز بیست و دوم بهمن خود را به میدان آزادی ( شهیاد سابق _ محض اطلاع آنان که از سال پنجاه و هفت اینورها نیامده اند ) رساندند ، کمال تشکر را مینماییم !!!
به اطلاع امت شهید پرور میرساند که امسال بدلیل حساسیت اوضاع و حیثیتی شدن انتخابات پیش رو عجالتا" پرداخت حق الزحمه و اجرت شرکت در مراسم بیست و دوم بهمن امسال به ازای هر نفر شش کیلو برنج تایلندی ، یک قوطی یک کیلویی روغن جامد ، دویست و پنجاه گرم پنیردانمارکی ، دوقالب صابون عروس و یکقواره پارچه ی چادری مشکی انگلیسی و همچنین مبلغ سی هزارتومان پول نقد که با دست مطهر آقا شمرده و تبرک شده به بعد از انتخابات موکول میشود !!!
خواهران و برادران میتوانند در هنگام رای گیری علاوه بر شناسنامه ی خود شناسنامه ای تمامی اعضای خانواده از زنده و مرده ، موافق و مخالف را همراه آورده و ضمن انتخاب کاندیداهای مورد نظر رهبری اقلام ذکر شده در بالا را دریافت کنند .

معاونت دایره ی انتخابات آبرومند اسلامی
بیت رهبری
مرقومه حضرت آيت الله العظما خامنه‌اي Sunday, February 15, 2004
Tuesday, February 03, 2004
عجالتا" گفتیم سربازان سمت چپ لشکر ولایت تظاهر به تحصن و اعتراض کنند بلکه ملت همیشه در صحنه را دوباره به صحنه بکشیم ... ولی انگار دیگر دستمان را خوانده اند و دیگر به صحنه نمی آیند !
پای بساط بودیم که حجازی پیشکار الولایت برای چاره جویی آمد ... فرمودیم فورا" هیئتی برای گفتگو با جناب آقای آمریکا دامش حفاظاته بفرستد . درمورد مصافحه و دست دادن اعضای هیئت با کفار مسیحی سوال کرد ، فرمودیم : برای حفظ منافع و مصلحت اسلام و ولایت فی الواقع میتوانند دست نمایندگان محترم جناب شیطان بزرگ را هم ببوسند تا ببینیم چه پیش می آید !!!
نخ کار کم کم دارد از دستمان در میرود ... الحمدالله خبر رسید که طیاره ی ولایتبری < مسافربری سابق > سرویس شده و در صورت لزوم بی وسیله نخواهیم ماند ... از ما گذشته است که مثل اخوی اسیرمان صدام یزید تکریتی ! با تاکسی آواره ی کوی و برزن شویم ...مرقومه حضرت آيت الله العظما خامنه‌اي Tuesday, February 03, 2004
Sunday, January 25, 2004
یکی از سربازان گمنام ما بنام گرگ الله بیایانی قطعه شعری برای ما فرستاده اند که فرمودیم بر سر در بیت رهبری بنویسندش !
شعر از شاعر گمنام معاصرریق الله رقیقی است . حجازی پیشکار الولایت را دستور دادیم حواله ای برسم یادبود به این برادران بدهد که بیاد پنج تن آل عبا ، نفری پنج حوری آبدار از انبار حوری های بهشت در آن دنیا دریافت کنند .

بر مرام ديگران گر ما برينيم عيب نيست
آسمان چون ريد ما را ما برينيم عيب نيست

اين جهان از ما مطلا گشت چون ما آمديم
تاج هستی جهان مائيم و بر ما عيب نيست

جهل ما علم اليقين و ريق ما چون کيمياست
جاهليت مايهء دين است و بر ما عيب نيست

هر گهی ما می خوريم با شکر است و زعفران
خوردن حلوای زرد زعفرانی عيب نيست

چونکه رهبر هم تبرک کرد و هم خود خورد ازآن
خوردن آن گه دگر برما مريدان عيب نيست

هر تقلب يا دغل بازی ز سوی ما سزاست
روبهيم و روبهی در جنگ بر ما عيب نيست

هر کلاه شرعی ما بر جنايتهايمان
بهر تطهير و طهارت هست و بر ما عيب نيست

رهبر از ملت نخواهد هيچ غير از بندگی
گر که رهبر ميکند گردن کلفتی عيب نيست

چون ببينی ما خران را کله شق چندان مخند
بر خريت فخر کردن ما خران را عيب نيست

دمبدم با جفتکی مغزی پريشان ميکنيم
جفتک و عر و لگد فرض است و بر ما عيب نيست

ما براقيم و بسی بهتر ز رخش رستميم
افتخاری اين چنينی ما خران را عيب نيست

عقل ما پارينه سنگی خواست آمد چون شهاب
با خروش خالق يلدا که بر ما عيب نيست

چون به عر آئی تو ای عالی الاغ تيز هوش
هر عرت را آيتی آيد که بر ما عيب نيست

ریق الله رقیقی


مرقومه حضرت آيت الله العظما خامنه‌اي Sunday, January 25, 2004
Thursday, January 22, 2004
برادر سرباز گمنام

بهنگام نخ دادن به مومنه در صورتیکه مومنه نخ را گرفته و در مقابل پا دهد بر هر مسلمان باغل و عالق ! واجب است که غسل جنابت را بجا بیاورد چه رطوبت ببیند و چه نبیند که مسلمانان واقعی همیشه لازم الغسل میباشند و انشاالله تا زمان ظهور امام دوازدهم نسلشان پاک خواهد شد . برای اطلاع بیشتر از احکام پاک کردن به زبده النجاسات مراجعه شود .

فقیه وقیه آیت الله العظمی خامنه ای - صلوات -


مرقومه حضرت آيت الله العظما خامنه‌اي Thursday, January 22, 2004
Sunday, January 11, 2004
ابتدا که تصویر را دیدیم فکر کردیم صور قبیحه است ... عینکمان را کمی تمیز کردیم تا بهتر ببینیم ، دیدیم ای بابا اینکه ابول خودمان است !!!
نوشته هایش را خواندیم و حسابی خندیدیم به آن سبک نگارشش که شاگردان مکتب خانه های سال هزار و سیصد و بیست و هشت را بیاد می آورد !!!
هی خواندیم و هی خندیدیم تا رسیدیم به آخر صفحه و فعالیتهای علمی اش را خواندیم و کونمان سوخت !!!
الله وکیلی زور دارد این ابول بگوید امام زمان شبها میاید سروقتش و ما که رهبر مسلمین جهانیم نتوانیم از این ادعاها بکنیم !
اگر به علم و دانش هم که باشد ما اولی تریم ... ما صاحب رساله ایم ... حالا گیریم که رونویسی هم باشد ... بالاخره رساله که هست !!!
این چلمن همان چارتا ورق تالیفات علمی اش را هم تازه گم کرده !!!
زورمیاد به آدم آخه ... حالا ما که رهبر مسلمین جهانیم !!!


مرقومه حضرت آيت الله العظما خامنه‌اي Sunday, January 11, 2004
Monday, December 29, 2003
برخی از افراد مغرض در این بلبشو با تنگ نظری بحث سهم امام و ضرورت پرداخت مبلغی از آن به زلزله زدگان را کرده اند !!!
اول بگوییم که کدام زلزله ؟! کو ... کجا ... چرا ما ندیدیم ؟! دوما" بر فرض هم که چارتا خونه هم در یک گوشه ی ملک ما خراب شد ... مگر امام سهمش را از سر کوچه پیدا کرده که همینجور مفتکی آنرا خرج مشتی رعیت بی ایمان کند ؟!!!
اصلا" کلاه خودتان را قاضی مرتضوی کنید ... در طول تاریخ گه هربار ! اسلام کدام امام را سراغ دارید که سهمش را قسمت کرده باشد !!!
استناد به احادیث محادیث هم نکنید که ما خودمان اینکاره ایم ... شما صدمیلیون تومان بدهید دست اکبرخودمان ، هفته ی دیگر نسخه ی آپدیت شده ی قران را برایتان درمیاورد به چه تمیزی ... حدیث که دیگه مفتش گرونه !!!
خلاصه کنیم ... دزفولیها ضرب المثلی دارند که میگوید :
هرکس که به امید منونه
رو ِه شی شه کنه بیوه نمونه !!!

به زبون ساده یعنی که بابا اگه منتظر من هستید ، ول معطلید ... این سهم اسمش هم روشه سهم امــــــــــــام !
مال خودمان است و خودمان و خودمان !!!


مرقومه حضرت آيت الله العظما خامنه‌اي Monday, December 29, 2003
رفتیم بـــــــم را دیدیم و سریع برگشتیم ... بیخود رفته بودیم ... اصلا" جای خوبی نیست ! همه اش گرد و خاک و آجرپاره و صدای آژیر و بوق بود !!! نه درختی که بتوان زیر سایه اش لم داد و نه منقلی و وافوری و کبابی ... گفته بودند زلزله آمده و مردم را کشته ... ما که چیزی ندیدیم !!! احتمالا" از شایعات دشمنان بوده ... الحمدلله مردم مسلمان و مومن آراسته بسیار بودند و شعار هم میدادند . همانجور که مردم مشغول شعار دادن بودند از روی مهر نگاهی به آنان کردیم و بنظرمان آمد که چهره ی چند نفر از آنها برایمان آشناست بگمانمان در هواپیمای خودمان بودند !!! از سر چاکران ولایت پرسیدیم ، عرض کرد احتمالا" از خستگی راه است !!! دیدیم راست میگویند .
حوصله مان از بیکاری سر میرفت ... هوا هم سرد بود ... کم کم آب بینی مبارکمان داشت میچکید که فوری حبی تریاک را بقول اهل بخیه بمبی انداختیم بالا و فرمودیم سر خر ولایت را بسوی بیت رهبری کج کنند و برگشتیم !!!


مرقومه حضرت آيت الله العظما خامنه‌اي Monday, December 29, 2003
Saturday, December 27, 2003
خواستم چیزی بنویسم به روال گذشته ... اما مگر میشود با اینهمه اندوهی که بر دل سنگینی میکند !
دلم سخت گرفته است ... تمام شب را برابر کامپیوتر که تنها روزنه ی ارتباط است با سرزمینم گریه کردم ...


مرقومه حضرت آيت الله العظما خامنه‌اي Saturday, December 27, 2003
Friday, December 19, 2003
این کامنت دشمن را اگر نخوانید از اهل ولایت من نیستید !
با اجازه ی دشمن گرامی ما کلمه ی گوه را بجای آن نقطه چین گذاشتیم که بحمدالله پس از انقلاب اسلامی درتولید آن مطابق قوانین شرع انور به خودکفایی رسیده ایم و حتی به کشورهای دیگر هم صادر میکنیم !!!

*******

تقديم به رهبر گرانقدر. اميد است پسند افتد و سبب انبسا ط خاطرتان شود. با التماس دعا برای تمام مذابان ولايت وقيح.

خامه بر گوه باش رحمان و رحيم
تا بليسندت انصارت رحيم
گر بهشت است مستراح آنجا که چاهش هم توئی
جا ي ما بهتر که باشد در جهيم

اين حنای دشمنت ديگر ندارد هيچ رنگ
هی مزن در آن دگر بيهوده چنگ
دشمن و دشمن مگو ای گوسفند
گرگ تو کس نيست جز بافور و بنگ

دشمن
مرقومه حضرت آيت الله العظما خامنه‌اي Friday, December 19, 2003
Thursday, December 18, 2003
قزوین هم قزوینهای قدیم ...
با اینهمه محافظ و خدم و حشم کسی دیگه دستش بما نمیرسه !!!


مرقومه حضرت آيت الله العظما خامنه‌اي Thursday, December 18, 2003
Monday, December 15, 2003
مسئله بسیار جدیست !
اکبر را خبر کردیم بیاید تا فکرمان را روی هم بگذاریم بلکه راه چاره ای پیدا کنیم . هر چه فکر کردیم عقلمان بجایی نرسید ... آنقدر عصبانی شدیم که فرمودیم : خدایا ریدم به اون عرش و بارگاه الهی ات با این خلقتت !!!
حالا اگه ما دو تا رو هم مثل آدم خلق میکردی چی میشد ؟!
آخه قربون اون درایتت ... هیچ فکر نکردی توی این دوره و زمونه من و این اکبر بیچاره از کجا باید چند تا بدل مثل خودمون پیدا کنیم ؟!!!
وجدانا" خودت از اون بالا یه نگاهی بنداز پایین ... توی کدام طویله ای یه موجود با شکل و شمایل ما میبینی ... حالا علیل بودن دستش هم پیشکش ... اون رو خودمون میدیم سربازان گمنام درستش میکنن !!!
خودت کلاهت رو قاضی کن ... خوب این اکبر بیچاره نباید دلش خوش باشه به اینکه یک بدبخت دیگری هم هست که قیافه ی بیریختی مثل اون نصیبش شده ؟!
والله ... بالله ... اگه مثل ژان والژان و اون یارو مهمونخونه چی ... تناردیه رو میگم ... اگه صورت اونها رو هم بهمون میدادی بهتر کارمون راه میافتاد !!!


مرقومه حضرت آيت الله العظما خامنه‌اي Monday, December 15, 2003
Sunday, December 14, 2003
بخاطر دستگیری و اسارت برادر آزاده مان جناب آقای صدام یزید کافر تکریتی بمدت سه روز عزای عمومی اعلام میشود.


مرقومه حضرت آيت الله العظما خامنه‌اي Sunday, December 14, 2003
Tuesday, December 09, 2003اهه ... دهه ... این تابلو رو کی چسبونده به بیت رهبری !!!
کار بر و بچه های اکبر که نیست .. اونها خیلی خودی هستن ... از برو بچه های خاتمی هم نمیتونه باشه آخه اونها پاره ی تن خودمونن ... کار اطرافیانم هم که نیست ...خودم هم مگه کسم خله که انتخابات رو تحریم کنم ... هرچی نباشه هر چهارسال یکبار میتونم همه ی آرای موافق و مخالف رو یک کاسه کنم و بریزم به حساب حمایت ملت از نظام ولایی !!!
جل الخالق ... یعنی دشمن تا توی بیت خودمون هم نفوذ کرده ؟!!!مرقومه حضرت آيت الله العظما خامنه‌اي Tuesday, December 09, 2003
Monday, December 08, 2003
در مقابل عمل بی شرمانه ی فیلتر کردن وبلاگ رهبری ما هم بدون هیچ شرم و حیایی بر انواع عمامه ی سیاه و سفید و سبز و غیره از صدر اسلام تا همین دوران سلطنت مطلقه ی فقیه میرینیم ، ریدنی !!!
مرقومه حضرت آيت الله العظما خامنه‌اي Monday, December 08, 2003
Saturday, November 29, 2003
بدینوسیله از آن مومن معتقدی که گوگل را بدنبال خایه جستجو کرده بود و بحول و قوه ی الهی گذارش به بیت رهبری افتاده حلالیت میطلبیم و امیدواریم که در آینده بتوانیم با پیشرفت علم پزشکی به این جهازلازمه مجهز شویم !!!


مرقومه حضرت آيت الله العظما خامنه‌اي Saturday, November 29, 2003
Tuesday, November 25, 2003
آحاد ملت بدانند اگر بخاطر همین دوسیرونیم آبروی حکومت و حرف دشمنان ولایت نبود صدسال سیاه هم زحمت بر پشت بام رفتن و ماه را دیدن را بخود نمیدادیم !
عید و جشن و خوشحالی معنی ندارد ... زمان پیغمبر اصلا" شادمانی و عید و ازاین حرفها نبود ... کجای تاریخ نوشته شده که علی بن ابیطالب خندیده ؟! اسلام اساسش بر گریه و زاری است ... بروید و شکرگزار باشید که ما آنقدر در بند رفاه و سلامت ملتمان هستیم که وقت و بیوقت از گرمای دلچسب منقلمان دل میکنیم و خود را به پشت بام میرسانیم تا بلکه ماه را ببینیم ... راستی گفتم منقل ... برای استفاده ی بهتر از وقتمان گفتیم یک منقل هم بالای پشت بام آتش کنند ...مرقومه حضرت آيت الله العظما خامنه‌اي Tuesday, November 25, 2003
Monday, November 24, 2003
هرکس که ماه را قبل از ما ببیند خر است و خداوند در آن دنیا هیمه ی نیمه سوز در کونش میکند !!!
از ما گفتن ...مرقومه حضرت آيت الله العظما خامنه‌اي Monday, November 24, 2003
Wednesday, November 19, 2003
والد بمانعلی گرامی

البته شما بعنوان مذاب الولایه حق دارید نگران از دست رفتن دین و ایمان باشید ولی البته باید توجه داشته باشید که بین خودیها و غیرخودیها تفاوتی هست و خوب ... خودیها البته اولی تر هستند !!!
اکبر هم که واضح است از خودمان است و بخاطر خدماتی که به ولایت ما کرده نمیتوان او را بابت چنین کاری مواخذه نمود . ضمنا" اکبر خودش اینکاره است و میداند باید با پای چپ به بیت الخلا دخول کند ولی خوب البته گاهی فشار بول و غائط « لعنت الله علیه » چنان جسم و جان را بهم میفشارد که هر آیت اللهی را به گه خوردن میاندازد و وی را موقتا" بیخیال دین مبین اسلام و واجبات و مستحباتش میکند . بعضا" پیش آمده که اینجانب که ولی امر مسلمین جهان هستم درست در لحظه ی انزال « دقیقه ی نود در لسان فوتبال دوستان » برای خلاصی از دست بول و غائط « لعنت الله علیه » و همچنین بخاطر حفظ خشتک و آبروی اسلام که آبروی همه ی مسلمین جهان است بجای پای چپ با سر به بیت الخلا وارد شده ام ...
جان کلام اینکه برای حفظ اسرار نظام بکوشید و بدانید که دشمن همیشه بدنبال خشتک خیس علمای اسلام است تا آن را بر سرنیزه کند و تتمه ی آبروی اسلام را بر باد دهد .

و من الله و ولی فقیه توفیق
حضرت آیت الله العظمی امام سید علی خامنه ای
مرقومه حضرت آيت الله العظما خامنه‌اي Wednesday, November 19, 2003
حاج آقا نمونه ی کامل غیرت و شعور اسلامی هستند . به محمد خندون فرمودیم بجای وراجی و سخن گفتن از تساهل و تسامح کمی از این حاج آقای ذوب شده در ولایت ما غیرت اسلامی بیاموزد !
به خزانه دار سپردیم مبلغ پانصد هزار ریال به مقرری حاج آقا اضافه کند !!!


مرقومه حضرت آيت الله العظما خامنه‌اي Wednesday, November 19, 2003home